ΦΙΛΟΤΕΛΕΙΑ Τόμος 84 (2007)
Το διμηνιαίο περιοδικό της ΕΦΕ διανέμεται δωρεάν στα μέλη της


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007
325 Το Μετάλλιο της Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρείας
328 XIV Balkanfila, από τον Γ. Σπάρη
336 Προπαγανδιστικά φυλλάδια από τον αέρα, από τον Σ. Μπόζοβιτς (7/18)
343 Επισήμανση “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ”. Τα πλέον σπάνια σφάλματα, από τον Β. Θ. Δούμα (2/2)
349 Δέκα επιστολές προς τον Owen Fearnley (1912-1924) (3/3)
354 Φιλοτελική κίνηση
357 Πρακτικά 3ης Συνάντησης της Ομάδας Εργασίας της Balkanfila
361 Οι ποσότητες διάθεσης των γραμματοσήμων της Ε.Ο.Ν., από τον Κ. Χαζάπη
366 Νέες εκδόσεις: (α) Ιστορικά αθλητικά σωματεία, (β) Κοινή έκδοση Ελλάδα-Αρμενία
367 Νέα μετάφραση της Βίβλου στα ισλανδικά, από τον Θ.Π.
368 Οι προγραμματοσημικές σφραγίδες του 1856, από τον Γ. Νταή
370 Αναμνηστικές σφραγίδες 2007 – Διαφημιστικοί δακτύλιοι 2007
372 ΕΦΕ: Νέα Μέλη
373 Φιλοτελικές ειδήσεις από την Κύπρο
375 Ευρετήρια τόμου 2007
379 Νέα βιβλία: (α) Κ. Φωτίου, Έπος 1940-1941, από τον Κ.Χ., (β) (επ. Τ. Καρατζά), A. Karamitsos Hellas Coins, από τον A.B., (γ) Θ. Παπαϊωάννου, Γραμματόσημο και ιστορία, από τον Α.Β., (δ) Corinphila – Η. Köhler, Σειρά “Edition d’or”, από τον Α.Β.


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007
260 Μία ωραία εκδήλωση, από τον Παρατηρητή
265 Δέκα επιστολές προς τον Owen Fearnley (1912-1924) (2/3)
271 Οι αριθμοί ελέγχου και η εκτύπωση των πρώτων ελληνικών γραμματοσήμων, από τον Ν. Ζαφειρακόπουλο (4/4)
277 Παρισινή έκδοση μεγάλης κεφαλής. Ακριβείς ποσότητες παραγγελίας και αποστολής στην Αθήνα, από τον L. Fanchini
287 Η διακίνηση της αλληλογραφίας στην Ανατολική Μεσόγειο (14ος-19ος αι.), από την Ε. Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη (3/3)
297 Φιλοτελική κίνηση
300 Επισήμανση “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ”. Τα πλέον σπάνια σφάλματα, από τον Β. Θ. Δούμα (1/2)
306 Νέες εκδόσεις: Επέτειοι-Γεγονότα Β’
307 Η γωνιά του Θεματικού Φιλοτελιστή: Επιλογή θεματικού υλικού, από τον Π. Λεούση
311 Προπαγανδιστικά φυλλάδια από τον αέρα, από τον Σ. Μπόζοβιτς (6/18)


ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007
198 Καστοριά, Μάρτιος 1944, από τον Α. Γαληνό
199 Δέκα επιστολές προς τον Owen Fearnley (1912-1924) (1/3)
209 Οι αριθμοί ελέγχου και η εκτύπωση των πρώτων ελληνικών γραμματοσήμων, από τον Ν. Ζαφειρακόπουλο (3/4)
216 Η γωνιά του Θεματικού Φιλοτελιστή: Επιλογή θεματικού υλικού, από τον Π. Λεούση
219 Το πρόσθετο τέλος προστασίας φυματικών υπαλλήλων Τ.Τ.Τ., από τον Γ. Νταή
220 Προπαγανδιστικά φυλλάδια από τον αέρα, από τον Σ. Μπόζοβιτς (5/18)
232 Παγκόσμια Έκθεση “St. Petersburg 2007”, από τον Γ. Σπάρη
238 Νέα βιβλία: Μ. Τσιρώνη, Η Oλυμπιακή έκδοση του 1906, από τον Α.Β.
240 Επιστολές στη Φιλοτέλεια: PROOF και ESSAY
241 Η διακίνηση της αλληλογραφίας στην Ανατολική Μεσόγειο (14ος-19ος αι.), από την Ε. Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη (2/3)
249 Η κόκκινη σφραγίδα “ΑΥΛΩΝ”, από τον Α. Καμπουράκη
250 Φιλοτελική κίνηση
252 Θεσσαλονίκη 1912: Αλληλογραφία με τουρκικά γραμματόσημα ακυρωμένα με ελληνικό σήμαντρο, από τον Α. Παπαδόπουλο


ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2007
132 Μια δύσκολη συζήτηση για το 40λεπτο του 1868, από τον Ν. Ζαφειρακόπουλο
133 Ορισμοί των PROOF και ESSAY και η εφαρμογής τους στη μεγάλη κεφαλή, από τον L. Fanchini
145 Οι εν χρήσει ταχυδρομικές σφραγίδες του ταχυδρομικού γραφείου Αθηνών, από τον Δεκέμβριο 1833 έως τον Δεκέμβριο 1834, από τον Γ. Νταή
146 Η διακίνηση της αλληλογραφίας στην Ανατολική Μεσόγειο (14ος-19ος αι.), από την Ε. Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη (1/3)
154 Οι αριθμοί ελέγχου και η εκτύπωση των πρώτων ελληνικών γραμματοσήμων, από τον Ν. Ζαφειρακόπουλο (2/4)
162 Νίκος Λάχανος, από τον Σ. Μπόζοβιτς
162 Άγγελος Χατζηγεωργίου, από τον Γ. Γκούφα
163 Προπαγανδιστικά φυλλάδια από τον αέρα, από τον Σ. Μπόζοβιτς (4/18)
174 Φιλοτελικές ειδήσεις από την Κύπρο
175 Η σύσταση του ταχυδρομικού γραφείου Λίμνης Ευβοίας, από τον Γ. Σπάρη (2/2)
183 Φιλοτελική κίνηση
186 Νέες εκδόσεις: (α) Europa 2007, (β) Ζωδιακός κύκλος, (γ) Κοινή έκδοση Ελλάδας-Ισπανίας “Ασκληπιός”
189 Οθωμανική σφραγίδα Καλαμωτής Χίου, από τον Γ. Θωμαρέη
190 Επιστημονική ημερίδα στη Λίμνη Ευβοίας, από τον Παρατηρητή


ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007
68 Μια δύσκολη συζήτηση για το 40λεπτο του 1868, από τον Ν. Ζαφειρακόπουλο
72 Η περίπτωση της σφραγίδας του γαλλικού ταχυδρομείου Θεσσαλονίκης, από τον Κ. Ντίνα
76 Η σύσταση του ταχυδρομικού γραφείου Λίμνης Ευβοίας, από τον Γ. Σπάρη (1/2)
83 Η γωνιά του Θεματικού Φιλοτελιστή: Επιλογή θεματικού υλικού, από τον Π. Λεούση
87 Φιλοτελική κίνηση
90 Ιωάννης Ν. Γουγούλας (1925-2007)
91 Νέες εκδόσεις: Προσωπικό γραμματόσημο
92 Νέες εκδόσεις: Επέτειοι-Γεγονότα
94 Συνοπτικοί πίνακες ταχυδρομικών τελών κοινής αλληλογραφίας και πρόσθετων τελών από 1.10.1861 έως 1.1.2001, από τον Γ. Νταή (4/4)
100 Οι εκθέσεις του Κανάρη Κωνσταντίνη για τα αντάρτικα γραμματόσημα
106 Οι φάκελοι Mulready, από τον Π. Λεούση
118 Επιστροφή αλληλογραφίας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, από τον Κ. Χαζάπη


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007
6 Ο πόλεμος των γραμματοσήμων, από τον Μ. Μυλωνάκη
15 ΕΦΕ: Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2007
17 ΕΦΕ: Περιουσιακή κατάσταση της 31.12.2006
18 ΕΦΕ: Αποτελέσματα χρήσης 2006
19 Δωδεκανησιακή εργογραφία, από τον Μ. Πετραδάκη
20 Mundobasket: Ειδικό λεύκωμα και νέο προσωπικό γραμματόσημο
21 Φιλοτελική κίνηση
24 Προπαγανδιστικά φυλλάδια από τον αέρα, από τον Σ. Μπόζοβιτς (3/18)
33 ΕΦΕ: Κύκλος συζητήσεων 2007
34 Συνοπτικοί πίνακες ταχυδρομικών τελών κοινής αλληλογραφίας και πρόσθετων τελών από 1.10.1861 έως 1.1.2001, από τον Γ. Νταή (3/4)
42 Η γωνιά του Θεματικού Φιλοτελιστή: Επιλογή θεματικού υλικού, από τον Π. Λεούση
44 Η ατμοπλοϊκή σύνδεση της Τεργέστης με τον Πειραιά, από τον Α. Βιρβίλη
59 Επιστολές στη Φιλοτέλεια: (α) Το 40λεπτο του τεύχους 641, (β) Το Μετάλλιο της Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρείας 2005, (γ) Το Μετάλλιο της Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρείας 2006