ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2024

EFIRO 2024
17-20 Απριλίου 2024, Βουκουρέστι
Υπό την αιγίδα: FEPA. Υπό την αναγνώριση: FIP
Αντιπρόσωπος: Χρήστος Γκίκας, 6944385672,xgikas@gmail.com
http://www.efiro.ro