Δεκαεννέα χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση του www.hps.gr (1 Ιουλίου 2001), ήρθε επί τέλους η ώρα να αναβαπτισθεί και να εκσυγχρονισθεί η προς τα έξω εικόνα της Εταιρείας. Με την ευκαιρία, πραγματοποιήθηκε επανέλεγχος, μικροδιορθώσεις αβλεψιών, διαλογή και επικαιροποίηση στα κείμενα του ιστότοπου. Επίσης, προστέθηκε φωτογραφικό υλικό.

Ο εκσυγχρονισμός ήταν από πολλού οφειλόμενος στα μέλη και τους φίλους της ΕΦΕ, ακόμη δε περισσότερο σήμερα, σε περίοδο δηλαδή εξωστρέφειας της Εταιρείας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, δεδομένης της προετοιμασίας της μεγάλης έκθεσης του 2021.

Ευτυχώς, η συνολική εργασία της μετατροπής ήταν αρκετά μεγάλη, ώστε οι οικονομικές προσφορές που λάβαμε να είναι τελείως αποτρεπτικές στο να ανατεθεί σε εταιρεία πληροφορικής, και ταυτόχρονα αρκούντως μικρή, ώστε να αποτολμηθεί η εκ των ενόντων ολοκλήρωσή της. Επίσης, το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε διατίθεται νομίμως χωρίς επιβάρυνση, κατά το σύνολο των ενοτήτων τουλάχιστον που μας ήταν απαραίτητο. Ευχάριστο είναι και το γεγονός ότι χάρη στην προσφορά ενός παλαιού και καλού φίλου της ΕΦΕ, η φιλοξενία του www.hps.gr προσφέρεται εδώ και μερικά χρόνια δωρεάν.

Για την ιστορία, η αλλαγή πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου.