Όσο περισσότερο εμβαθύνουμε στον φιλοτελισμό, τόσο περισσότερο ξεπηδούν εδώ και κει ερωτήματα για τη λειτουργία του ταχυδρομικού έργου και γενικότερα της επικοινωνίας. Τα προβλήματα είναι ασφαλώς εντονότερα όταν η αναφορά γίνεται σε παλαιότερες χρονικές περιόδους ή σε περιοχές με πλημμελή τήρηση αρχείων. Έστω, όμως, ότι μετά από τόσα χρόνια, η φιλοτελική έρευνα έχει βρει τις μεθόδους και έχει δώσει τις περισσότερες απαντήσεις.

Από την άλλη, η αναζήτηση συνήθως δεν αρκείται σε αποκλειστικά θέματα επικοινωνίας. Αισθάνεται την ανάγκη να πηδήσει πίσω στον χρόνο και τον τόπο, να γίνει ένα με το ιστορικό και το οικονομικό περιβάλλον, να αντιληφθεί τις ανθρώπινες συνήθειες και συμπεριφορές. Οφείλει να ερμηνεύσει τα πώς και τα γιατί.

Στο τεύχος αυτό, η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου και ο Εμμανουήλ Γεωργουδάκης, εκλεκτοί ερευνητές, εκτός φιλοτελισμού και οι δύο, μας κάνουν την τιμή να μας χαρίσουν από ένα δείγμα της έρευνάς τους. Μοιράζονται εδώ μαζί μας αυτά τα πολύτιμα, τα ιδιαίτερα κομμάτια της συνεχούς αναζήτησής μας.