16-21 Οκτωβρίου 2001, Κοπεγχάγη, Δανία
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Φιλοτελικός Ερμής ΕΠΕ Κατάλογος γραμματοσήμων “Ερμής 2000” LI 86
ΕΠΙΧΡΥΣΟ
F. Kaloscai (Ουγγαρία) Ελληνικές Ολυμπιακές εκδόσεις TR 81
ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΓΥΡΟ
Φιλοτελική Εταιρεία Λέσβου Φιλοτελική Λέσβος LI 76
“Ariadne” (Γερμανία) Κρήτη TR 76
ΕΠΑΡΓΥΡΟ
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία Θεσσαλονίκης Φιλοτελικά νέα LI 67
ΧΑΛΚΙΝΟ
Ι. Χαλβατζιδόπουλος Το ποδόσφαιρο TH 63
Ν. Μπεργιόπουλος Σκάκι και φιλοτελισμός TH 62

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου