1-7 Αυγούστου 2001, Τόκιο, Ιαπωνία
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΥΣΟ
N. Asimakopulos (ΗΠΑ) Ελλάς: Μεγάλη Κεφαλή Ερμή 1861-1886 TR 95
ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Ο. Βλαστός ΕΠΕ Κατάλογος γραμματοσήμων “Βλαστός 2001” LI 87
Φιλοτελικός Ερμής ΕΠΕ Κατάλογος γραμματοσήμων “Ερμής 2000” LI 87
Α. Πάσχος Στρατιωτικά ταχυδρομεία Θεσσαλονίκης 1895-1950 PH 86
Ν. Ζαφειρακόπουλος Η Σέρβοι στην Ελλάδα PH 85
ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Μ. Τσιρώνης Οι λιθογραφικές εκδόσεις 1913-1925 TR 80
ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΓΥΡΟ
Ζ. Ζαφειρακόπουλος Οι επισημάνσεις κοινωνικής πρόνοιας, Απρίλιος-Σεπτέμβριος 1917 YU 77
Φιλοτελική Εταιρεία Λέσβου Φιλοτελική Λέσβος LI 76
ΕΠΑΡΓΥΡΟ
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία Θεσσαλονίκης Φιλοτελικά νέα LI 68

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου