30 Αυγούστου – 3 Σεπτεμβρίου 2002, Άμστερνταμ, Ολλανδία
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

ΧΡΥΣΟ
Άγις Παπαδόπουλος Μικρή Κεφαλή Ερμή TR 90
J. Mascini (Ολλανδία) Επισημάνσεις 1900 TR 90
ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Α. Βιρβίλης Ο ρόλος των υγειονομείων και λοιμοκαθαρτηρίων στην Ελλάδα PH 86
ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΓΥΡΟ
Π. Λεούσης Εθνικοί ύμνοι και πατριωτικά τραγούδια TH 77
Ζ. Ζαφειρακόπουλος Ελλάδα και αναβίωση Ολυμπιακών Αγώνων YU 72
Θ. Ζαφειρακόπουλος Ελλάδα 1830-1967 ταχυδρομική ιστορία YU 70
ΡΟΥΜΠΙΝΙ (Μόνο για τα εκθέματα Ενός Πλαισίου)
Σ. Μπόζοβιτς Αλληλογραφία σχετική με την Ελλάδα που διακινήθηκε με διπλωματικό σάκο OF 29

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου