10-15 Μαΐου 2005, Μπρνο, Τσεχία
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

ΧΡΥΣΟ
Άγις Παπαδόπουλος Μικρή Κεφαλή Ερμή TR 92
R. Wightman (Ελβετία) Η ταχυδρομική ιστορία των νησιών του Βορείου Αιγαίου PH 90
ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Γ. Σπάρης Η Αναμνηστική έκδοση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων, Αθήνα 1896 TR 88
Φ. Πάσχος Το ταχυδρομείο της πόλης μου Θεσσαλονίκης 1912-1950 YU 88
Ορέστης Βλαστός ΕΠΕ Κατάλογος γραμματοσήμων “Βλαστός – Ελλάς” LI 88
Α. Πάσχος Στρατιωτικά ταχυδρομεία στη Θεσσαλονίκη 1895-1950 PH 86
ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Φ. Κεραμιδόγλου Χαρτόσημα της Θράκης 1920-1922 OF 87
Α. Γαληνός Διασυμμαχική Θράκη 1919-1920 OF 85
Α. Πάσχος Οθωμανικοί σιδηρόδρομοι Μακεδονίας 1873-1912 OF 84
F. Kalocsai (Ουγγαρία) Οι ελληνικές Ολυμπιακές εκδόσεις του 1896 και του 1906 TR 82
Μ. Μαυρίδης Ολυμπιακοί Αγώνες 1896 TR 82
Π. Λεούσης Εθνικoί ύμνοι και πατριωτικά τραγούδια TH 82
ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΓΥΡΟ
Γ. Νταής Οι Ταχυδρομικές σφραγίδες της Αθήνας LI 78
Α. Βιρβίλης Εγχειρίδιο του ελληνικού φιλοτελισμού LI 77
ΑΡΓΥΡΟ
M. Rozhon (Τσεχία) Ξένα ταχυδρομικά γαφεία στην Κρήτη OF 78
Χ. Αγοραστός Χαρτόσημα Ανατολικής Ρωμυλίας OF 78
Σ. Μπόζοβιτς Αλληλογραφία σχετική με την Ελλάδα που διακινήθηκε με διπλωματικό σάκο OF 78
Ορέστης Βλαστός ΕΠΕ Κατάλογος γραμματοσήμων “Βλαστός – Νέες χώρες” LI 73
Γ. Σπάρης Η αναμνηστική έκδοση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων του 1896 LI 73
Ν. Μπεργιόπουλος Κατάλογος-Μελέτη ελληνικών ειδικών αναμνηστικών σφραγίδων Ελλάδος 1969-1980 LI 72
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία Φιλοτέλεια LI 72
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία Θεσσαλονίκης Φιλοτελικά νέα LI 72
Ορέστης Βλαστός ΕΠΕ Κατάλογος γραμματοσήμων “Βλαστός – Κύπρος” LI 72
ΕΠΑΡΓΥΡΟ
Δ. Ντούζος Ένα τουριστικό ταξίδι στην Ελλάδα MA 68
Πανελλήνιος Σύλλογος Θεματικού Φιλοτελισμού και Νεότητας Θεματικός φιλοτελιστής LI 67
Γ. Ντούζος Η ζωή του Χριστού στη γη YU 65

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου