10-16 Απριλίου 2009, Luoyang
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

CHAMPIONSHIP CLASS
N. Asimakopulos (ΗΠΑ) Ελλάς: Μεγάλη Κεφαλή Ερμή 1861-1886 TR (Υποψήφιο για το Grand Prix d’Honneur)
ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΥΣΟ
R. Wightman (Ελβετία) Ταχυδρομική ιστορία Δωδεκανήσου PH 95
ΧΡΥΣΟ
Γ. Θωμαρέης Ταχυδρομική ιστορία Θεσσαλονίκης PH 91
G. Constantourakis (Καναδάς) Ιστορία της μαξιμαφιλίας MA 90
ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Ορέστης Βλαστός ΕΠΕ Κατάλογος γραμματοσήμων “Βλαστός – Ελλάς 2009” LI 87
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία Φιλοτέλεια LI 85
ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Δ. Μεντεσίδης Ταχυδρομική ιστορία Δυτικής Μακεδονίας PH 83
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία Φιλοτελική βιβλιοθήκη LI 82
Π. Καγκελάρης Το προσκοπικό ταχυδρομείο της Τσεχίας (1918) OF 81
ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΓΥΡΟ
Φιλοτελική Εταιρεία Πατρών Φάρος του φιλοτελιστή LI 77
ΑΡΓΥΡΟ
Πανελλήνιος Σύλλογος Θεματικού Φιλοτελισμού και Νεότητας Θεματικός φιλοτελιστής LI 72
ΕΠΑΡΓΥΡΟ
Ν. Μπεργιόπουλος Κατάλογος-Μελέτη ειδικών αναμνηστικών σφραγίδων 1981-1990 LI 69

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου