21-25 Οκτωβρίου 2009, Ρώμη
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

GOLD
L. Fanchini (Γαλλία) Δοκίμια των Mεγάλων Kεφαλών του Ερμή OF 94
Γ. Σπάρης Η αναμνηστική έκδοση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων, Αθήνα 1896 TR 92
R. Wightman (Ελβετία) Ταχυδρομική ιστορία Δωδεκανήσου PH 92
M. Carloni, V. Cercenà (Ιταλία) Storia postale del Dodecaneso LI 90
ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Κ. Ματθαίος Μεγάλη Κεφαλή Ερμή επί εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων κτλ. (1861-1886) TR 88
Α. Βιρβίλης Ο ρόλος των υγειονομείων και λοιμοκαθαρτηρίων στην Ελλάδα PH 88
Μ. Πετραδάκης Το οθωμανικό ταχυδρομείο της Δωδεκανήσου (1868-1912) PH 88
G. Constantourakis (Καναδάς) Ελληνορωμαϊκή γλυπτική MA 87
M. Carloni (Ιταλία) Ταχυδρομική ιστορία Δωδεκανήσου PH 85
F. Serrao (Ιταλία) Η ιταλική κατοχή των νησιών του Αιγαίου 1912-1943 PH 85
ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Α. Χρίστου (Κύπρος) Η έκδοση των Τοπίων 1927 και 1931/35 TR 83
Μ. Πετραδάκης Τα χαρτόσημα της Δωδεκανήσου LI 83
Ορέστης Βλαστός ΕΠΕ Κατάλογοι γραμματοσήμων “Ελλάς 2007” και “Ελληνικές Χώρες 2009” LI 83
Γ. Νταής Τα διοικητικά σήμαντρα του Γενικού Ταχυδρομείου (1821-1901) LI 80
ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΓΥΡΟ
Π. Καγκελάρης Το βασίλειο της Αιγύπτου (1922-1953) TR 78
Φιλοτελική Εταιρεία Πατρών Φάρος του φιλοτελιστή LI 78
Ι. Χαλβατζιδόπουλος Ποδόσφαιρο TH 76
Ορέστης Βλαστός ΕΠΕ Κατάλογος γραμματοσήμων “Κύπρος 2008” LI 75
ΑΡΓΥΡΟ
Γ. Κοκονάκης Γνήσιες και πλαστές επισημάνσεις σε γραμματόσημα ελληνικού ενδιαφέροντος LI 73
Γ. Κοκονάκης Γνήσιες και πλαστές ταχυδρομικές σφραγίδες ελληνικού ενδιαφέροντος LI 73
Δ. Σπάρης Οι πρώτες σιδηροδρομικές σφραγίδες της Ελλάδας OF 71
Πανελλήνιος Σύλλογος Θεματικού Φιλοτελισμού και Νεότητας Θεματικός φιλοτελιστής LI 71
ΕΠΑΡΓΥΡΟ
Ν. Μπεργιόπουλος Κατάλογος-Μελέτη ειδικών αναμνηστικών σφραγίδων 1981-1990 LI 68
ΧΑΛΚΙΝΟ
Γ. Ντούζος Η ζωή του Χριστού στη γη MA 63
Ν. Μπεργιόπουλος Φιλοτελικά άρθρα 2007-2008 LI 62

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου