28-31 Οκτωβρίου 2010, Πλόβτιβ, Βουλγαρία
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

ΧΡΥΣΟ
Γ. Σπάρης Διά θαλάσσης PH 92
Γ. Νταής Προγραμματοσημικά διοικητικά σήμαντρα (1830-1832) OF 91
ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία Φιλοτέλεια LI 86
Π. Λεούσης Η ιστορία της μουσικής MA 85
ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Β. Αποστολόπουλος Επί ποδός OC 85
Π. Καγκελάρης Η έκδοση “Μουχταριέτ” της αυτόνομης κυβέρνησης Δ. Θράκης (1913) OF 84
Δ. Μεντεσίδης Ταχυδρομική ιστορία Δυτικής Μακεδονίας PH 82
ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΓΥΡΟ
Α. Πάσχος Ταχυδρομική ιστορία Θεσσαλονίκης PH 76
Ν. Μπεργιόπουλος Κατάλογος-Μελέτη ειδικών αναμνηστικών σφραγίδων 1981-1990 LI 76
SILVER
Α. Πάσχος Ο έλεγχος συναλλάγματος στη Θεσσαλονίκη (1936-1951) OF 73

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου