8-15 Μαΐου 2010
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

ΧΡΥΣΟ
Γ. Βλάχος Ταχυδρομική ιστορία Ιονίων νήσων PH 91
R. Wightman (Ελβετία) Ταχυδρομική ιστορία των νησιών του Βορείου Αιγαίου PH 91
Μ. Μαυρίδης Ολυμπιακοί Αγώνες 1896 TR 90
M. Carloni, V. Cercenà (Ιταλία) Storia postale del Dodecaneso LI 90
ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Κ. Ματθαίος Μεγάλη Κεφαλή Ερμή επί εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων κτλ. (1861-1886) TR 88
Σ. Μπόζοβιτς Κρατούμενοι στρατοπέδων σε σχέση με την Ελλάδα (1940-1947) PH 88
Μ. Τσιρώνης Η Ολυμπιακή έκδοση του 1906 LI 88
Ορέστης Βλαστός ΕΠΕ Κατάλογος γραμματοσήμων “Βλαστός – Ελλάς 2010” LI 85
Ορέστης Βλαστός ΕΠΕ Κατάλογος γραμματοσήμων “Βλαστός – Ελληνικές Χώρες 2009” LI 85
ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Α. Καραμήτσος Κατάλογος γραμματοσήμων “Hellas 2010” LI 84
Α. Παπαδόπουλος Τα βρετανικά ταχυδρομεία στο Λεβάν (1857-1923) PH 83
Π. Καγκελάρης Το βασίλειο της Αιγύπτου (1922-1953) TR 82
ΑΡΓΥΡΟ
Ορέστης Βλαστός ΕΠΕ Κατάλογος γραμματοσήμων “Βλαστός – Κύπρος 2008” LI 73
ΕΠΑΡΓΥΡΟ
Ν. Μπεργιόπουλος Κατάλογος-Μελέτη ειδικών αναμνηστικών σφραγίδων 1981-1990 LI 68
ΧΑΛΚΙΝΟ
Ι. Κολλάρου, Γ. Σπάρης, Κ. Χαζάπης Οργάνωση φιλοτελικών εκθέσεων LI 60

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου