12-20 Ιουνίου 2010, Παρίσι
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Α. Πάσχος Ελληνικά μονόφυλλα 1876-1900 PS 80
ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΓΥΡΟ
Ι. Χαλβατζιδόπουλος Ποδόσφαιρο TH 77
ΑΡΓΥΡΟ
Ε. Ολύμπιος Θέατρο TH 73

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου