1-10 Οκτωβρίου 2010, Λισαβόνα
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΥΣΟ
Σ. Ανδρεάδης “Κασσάνδρα” – Μεγάλη Κεφαλή Ερμή (1861-1886) TR 97 (Υποψήφιο για το International Grand Prix)
W. Bauer (Γερμανία) Greece – Ελλάδα – Προορισμοί 1828-1875 Μεγάλων Κεφαλών και μικτή γραμματοσήμανση PH 95
ΧΡΥΣΟ
Γ. Σπάρης Η αναμνηστική έκδοση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων, Αθήνα 1896 TR 93
L. Fanchini (Γαλλία) Δοκίμια των Μεγάλων Κεφαλών του Ερμή OF 92
Κ. Χαζάπης Κατοχή PH 91
A. Mellaart (Τουρκία) Ταχυδρομική ιστορία οθωμανικής Ελλάδας PH 90
M. Carloni (Ιταλία) Ταχυδρομική ιστορία Δωδεκανήσου PH 90
M. Carloni, V. Cercenà (Ιταλία) Storia postale del Dodecaneso LI 90
ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΟ
C. Politis (ΗΠΑ) Αλληλογραφία με ζέππελιν από και προς την Ελλάδα AE 88
G. Constantourakis (Καναδάς) Ελληνορωμαϊκή γλυπτική MA 88
Μ. Τσιρώνης Η Ολυμπιακή έκδοση του 1906 LI 88
N. Ζαφειρακόπουλος Ελλάδα – Ταχυδρομικά μονόφυλλα 1876-1914 PS 87
Χ. Αγοραστός Ανατολική Ρωμυλία TR 85
Α. Καραμήτσος Κατάλογος “Hellas 2010” LI 85
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία Φιλοτέλεια LI 85
ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Ν. Γκούβερης Η επισήμανση ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922 TR 81
ΑΡΓΥΡΟ
Ε. Ολύμπιος Θέατρο TH 73
Ν. Μπεργιόπουλος Κατάλογος-Μελέτη ειδικών αναμνηστικών σφραγίδων 1981-1990 LI 73
Φιλοτελική Εταιρεία Πατρών Φάρος του φιλοτελιστή LI 73
Σ. Κυπριανού (Κύπρος) Ελληνικές προγραμματοσημικές επιστολές OF 72
Πανελλήνιος Σύλλογος Θεματικού Φιλοτελισμού και Νεότητας Θεματικός φιλοτελιστής LI 70
ΕΠΑΡΓΥΡΟ
Λ. Πετρόπουλος Θεσσαλονίκη και γραμματόσημα LI 67
Ι. Κολλάρου, Γ. Σπάρης, Κ. Χαζάπης Οργάνωση φιλοτελικών εκθέσεων LI 65
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία Θεσσαλονίκης Φιλοτελικά νέα LI 65

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου