2-4 Νοεμβρίου 2012, Μάιντζ, Γερμανία
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΥΣΟ
Σ. Καλλιγάς Μεγάλη Κεφαλή Ερμού – Πρώιμη αθηναϊκή περίοδος 1861-1863 LI 91
Μ. Τσιρώνης Η Ολυμπιακή έκδοση του 1906 LI 90
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία Φιλοτέλεια LI 90
ΧΡΥΣΟ
Γ. Κούνδουρος Μεγάλη Κεφαλή του Ερμή – Χαρακτηριστικά γνωρίσματα όλων των θέσεων στην πλάκα των αξιών 5-80 λεπτών LI 88
Α. Καραμήτσος Κατάλογος “Hellas 2012” LI 88
ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία Γερμανίας Rundbrief LI 75

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου