9-17 Ιουνίου 2012, Παρίσι
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

ΧΡΥΣΟ
Μ. Τσιρώνης Η Ολυμπιακή έκδοση του 1906 TR 93
Α. Γαληνός Το άγνωστο Γαλλικό Λεβάν (1915-1923) PH 92
Ν. Καρανικόλας Γερμανικό στρατιωτικό ταχυδρομείο νήσων Αιγαίου “Inselpost” (1944-45) PH 91
ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΓΥΡΟ
Κ. Φωτίου Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο (1940-41) PH 78
Χ. Αγοραστός Ανατολική Ρωμυλία 1878-1885 TR 76

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου