2-14 Αυγούστου 2013, Μπανγκόκ
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

ΕΠΙΧΡΥΣΟ
P. Avramidis (Γερμανία) Μικρή Κεφαλή Ερμού TR 83
W. Steinbach (Γερμανία) Μεγάλη Κεφαλή Ερμού TR 83
Κ. Χρίστου (Κύπρος) Τα ταχυδρομικά τέλη κατεπείγοντος 1960-1970 YU 83
M. Hantzaridis (Γερμανία) Γερμανία Inselpost 1944-45 PH 81
Α. Χρίστου (Κύπρος) Αργυρό Ιωβηλαίο Γεωργίου Ε΄ 1935 – Ειρηνικός TR 80

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου