5-7 Απριλίου 2014, Βιντίν, Βουλγαρία
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

ΧΡΥΣΟ
Α. Παπαδόπουλος Το βρετανικό ταχυδρομείο στο Λεβάν 1857-1923 PH 88
Ν. Καρανικόλας Επισημάνσεις “Inselpost” (1944-45) OF 86
Α. Μανωλούδης Η τακτική έκδοση του 1911. Από τη χαλκογραφία στη λιθογραφία OF 86
Γ. Σπάρης Ελληνική Ατμοπλοΐα Τζων Μακ Δούαλλ και Βαρβούρ OF 85
Μ. Τσιρώνης Η Σπαρτακιάδα του 1935 OF 85
ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Π. Καγκελάρης Τα κυανόχρωμα του Μάφεκιγκ 1900 OF 80
Δ. Σπάρης Οι πρώτες σιδηροδρομικές σφραγίδες στην Ελλάδα OF 80
ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Α. Πάσχος Ο έλεγχος συναλλάγματος στη Θεσσαλονίκη 1936-51 OF 78

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου