7-12 Αυγούστου 2014, Σεούλ
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

ΧΡΥΣΟ
W. Bauer (Γερμανία) Ελλάδα – Προορισμοί 1828-1875 Μεγάλων Κεφαλών Ερμή και μικτή γραμματοσήμανση PH 93
A. Karagiannidis (Καναδάς) Μικρή κεφαλή Ερμού TR 92
ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Μ. Hantzaridis (Γερμανία) Inselpost 1944-45 PH 80
Α. Χρίστου (Κύπρος) Ελλάδα: Οι εκδόσεις των Τοπίων 1927 και 1931/35 TR 80

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου