14-22 Ιουνίου 2014, Παρίσι
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

GRAND PRIX και ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΥΣΟ
M. Chauvet (Γαλλία) Η πρώτη ελληνική έκδοση στην αλληλογραφία εξωτερικού 1861-1882 PH 96
ΧΡΥΣΟ
M. Carloni (Ιταλία) Δωδεκάνησος PH 90
ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Α. Πάσχος Τα ταχυδρομικά γραφεία της Θεσσαλονίκης 1912-1950 PH 83
Θ. Αρβανίτης Η προγραμματοσημική περίοδος της Ελληνικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας PH 80
Ν. Καρανικόλας Επισημάνσεις “Inselpost” (1944-45) OF 80
Μ. Πετραδάκης Το γαλλικό ταχυδρομικό γραφείο της Ρόδου OF 80

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου