18-25 Μαρτίου 2015, Çanakkale, Τουρκία
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΥΣΟ
Α. Γαληνός Το άγνωστο γαλλικό Levant 1916-1923 PH 95
ΧΡΥΣΟ
Α. Γαληνός Βρετανικές λογοκρισίες στα Βαλκάνια 1915-1919 PH 93
ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Γ. Σωτηρόπουλος Οι Σέρβοι στην Κέρκυρα κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 1916-1919 OF 87
I. Η. Nanjee (Πακιστάν) Ταχυδρομική ιστορία του ελληνοτουρκικού πολέμου 1919-1922 PH 85
ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Μ. Πετραδάκης Επιπτώσεις του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου στα Δωδεκάνησα OF 84
Σ. Μπόζοβιτς Αιχμάλωτοι πολέμου και εκτοπισμένοι πολίτες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου που σχετίζονται με την Ελλάδα OF 83
Α. Παπαδόπουλος Το βρετανικό ταχυδρομείο Σμύρνης 1919-1922 OF 83
Α. Παπαδόπουλος Το βρετανικό ταχυδρομείο Κωνσταντινούπολης 1919-1923 OF 83
A. Η. Nanjee (Πακιστάν) Γραμματόσημα και ταχυδρομική ιστορία του ελληνοτουρκικού πολέμου 1919-1922 TR 82
ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΓΥΡΟ
Γ. Βογιατζής Η εκστρατεία των Δαρδανελλίων PH 78

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου