13-16 Μαΐου 2015
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΥΣΟ
L. Fanchini (Γαλλία) Η κατασκευή και η ταχυδρομική χρήση της παρισινής έκδοσης της Mεγάλης Kεφαλής του Eρμή TR 95
ΧΡΥΣΟ
W. Bauer (Γερμανία) Προορισμοί και μικτές γραμματοσημάνσεις Μεγάλης Κεφαλής Ερμή (1828-1875) PH 93
Ν. Καρανικόλας Inselpost – Γερμανικό στρατιωτικό ταχυδρομείο νήσων Αιγαίου 1944-45 PH 90
ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΟ
O. Van der Vliet (Ολλανδία) Αιχμάλωτος σε ένα νησί (χαρτόσημα Κρήτης) RE 85
ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Α. Χρίστου (Κύπρος) Καναδάς – Το αργυρό ιωβηλαίο του βασιλιά Γεωργίου Ε΄, 1935 TR 83
A. Mellaart (Τουρκία) Οθωμανική αυτοκρατορία – Ταχυδρομική ιστορία Ελλάδας 1840-1912 PH 82
Μ. Πετραδάκης Δωδεκάνησος – Βρετανική κατοχή 1944-47 PH 82
Ε. Κούτσικας Ελληνική Διοίκηση Δεδέαγατς OF 80
ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΓΥΡΟ
Π. Καγκελάρης Τα κυανόχρωμα του Μάφεκιγκ 1900 OF 75

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου