14-19 Αυγούστου 2015
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΥΣΟ
W. Bauer (Γερμανία) Προορισμοί και μικτές γραμματοσημάνσεις Μεγάλων Κεφαλών Ερμή (1828-1875) PH 95
Α. Χρίστου (Κύπρος) Κύπρος 1880-1896: Οι εκδόσεις της βασίλισσας Βικτωρίας TR 95

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου