5-9 Μαΐου 2016, Τίρανα, Αλβανία
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΥΣΟ
Α. Πάσχος Ταχυδρομικά μονόφυλλα Ελλάδας 1876-1900 PS 94
Α. Χρίστου (Κύπρος) Κύπρος 1880-1896 TR 93
Ν. Καρανικόλας Οι επισημάνσεις Inselpost, 1944-1945 OF 93
Α. Σαββόπουλος Η τριπλή κατοχή της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1941-1944) PH 90
Α. Γαληνός Ελληνική κατοχή της Αλβανίας 1940-1941 OF 90
ΧΡΥΣΟ
Α. Γαληνός Δημοκρατία της Κορυτσάς 1916-1920 OF 88
Μ. Κουτσουνάκης Το γερμανικό αυτοκρατορικό ναυτικό στον αποκλεισμό της Κρήτης, 1897-98 OF 87
Π. Λεούσης Εθνικοί ύμνοι και πατριωτικά τραγούδια TH 85
Π. Λεούσης Εγχειρίδιο θεματικού φιλοτελισμού LI 85
ΜΕΓΑΛΟ
ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Π. Λεούσης Μουσική, θέατρο, χορός στον ελληνικό και κυπριακό φιλοτελισμό LI 83
ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Γ. Περίν Λογοκρισία Δωδεκανήσου κατά τη διάρκεια της ιταλικής κατοχής, 1915-1944 OF 79
Α. Μανωλούδης Η Λιθογραφική έκδοση της Ελλάδας, 1912-1938 TR 78
ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΓΥΡΟ
Πανελλήνιος Σύλλογος Θεματικού Φιλοτελισμού και Νεότητας Θεματικός φιλοτελιστής LI 73
Σ. Σουλιμιώτης Ελληνικά μνημεία, πολιτιστική κληρονομιά του κόσμου OF 72
ΑΡΓΥΡΟ
Π. Καγκελάρης Η έκδοση της Δόξας OF 68
Γ. Νταής Τα Ιονικά ταχυδρομικά τέλη LI 65

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου