28 Μαΐου – 4 Ιουνίου 2016
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

CHAMPIONSHIP CLASS
Σ. Ανδρεάδης Η συλλογή “Κασσάνδρα” – Η Μεγάλη κεφαλή του Ερμή (1861-1886) TR (Υποψήφιο για το Grand Prix d’Honneur)
W. Bauer (Γερμανία) Ελλάδα – Εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία από το 1828 πριν την περίοδο των γραμματοσήμων μέχρι τη UPU 1875 PH
W. Bauer (Γερμανία) Η Μεγάλη Κεφαλή του Ερμή 1861-1867 και μικτή γραμματοσήμανση TR
ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΥΣΟ
M. Chauvet (Γαλλία) Ερμής, η πρώτη έκδοση των ελληνικών γραμματοσήμων στη διεθνή αλληλογραφία 1861-1882 PH 96
A. Karagiannidis (Καναδάς) Η μικρή κεφαλή του Ερμή 1886-1901 TR 95
GOLD
L. Fanchini (Γαλλία) Η κατασκευή και η ταχυδρομική χρήση της παρισινής έκδοσης της Mεγάλης Κεφαλής του Ερμή TR 93
ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Θ. Αρβανίτης Η προγραμματοσημική περίοδος του Ελληνικού Ταχυδρομείου TR 86
ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Α. Γαληνός Η ταχυδρομική ιστορία της γαλλικής Στρατιάς του Μορέως 1828-1833 PH 93
Γ. Σωτηρόπουλος Οι Σέρβοι στην Κέρκυρα κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο PH 83

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου