21-26 Οκτωβρίου 2016, Ταιπέι
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

ΧΡΥΣΟ
A. Karagiannidis (Καναδάς) Η Μικρή Κεφαλή του Ερμή 1886-1901 TR 93
ΕΠΙΧΡΥΣΟ
A. Karagiannidis (Καναδάς) Οι Ολυμπιακοί του 1896 TR 83
G. Constantourakis (Καναδάς) Ελληνορωμαϊκή γλυπτική TH 80
ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Α. Χρίστου (Κύπρος) Νέα Ζηλανδία – Γεώργιος Ε΄ Αργυρό Ιωβηλαίο 1935 TR 82
V. Benes (Τσεχία) Διάτρητα Τραπέζης Ελλάδος TR 78
Α. Χρίστου (Κύπρος) Ελλάδα – Η σειρά Φρ. Ρούσβελτ 1945 TR 76

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου