24-29 Οκτωβρίου 2017, Μπραζίλια
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Α. Καραγιαννίδης (Καναδάς) Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1896 PH 88
ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Γ. Νταής Ιονικά ταχυδρομικά τέλη 1800-1864 LI 83
Γ. Νταής Ελληνικά ταχυδρομικά τέλη 1828-1875 LI 82
Α. Νικολαΐδης Ταχυδρομική ιστορία του Πόντου έως το 1923 PH 81
ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΓΥΡΟ
Γ. Περίν Δωδεκάνησος: Σφραγίδες του ιταλικού ταχυδρομείου 1912-1943 PH 78
ΑΡΓΥΡΟ
Π. Λεούσης Μουσική, Θέατρο, Χορός, στον ελληνικό και κυπριακό φιλοτελισμό LI 73
ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Π. Καγκελάρης Τα κυανόχρωμα του Μάφεκιγκ 1900 TR 88
Μ. Κουτσουνάκης Το γερμανικό ναυτικό στον αποκλεισμό της Κρήτης 1897-98 PH 83
Γ. Παναγόπουλος Σύντομη φιλοτελική αναδρομή στα ιπτάμενα σκάφη της Panamerican AE 63

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου