24-28 Μαΐου 2017, Τάμπερε
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

FEPA GRAND PRIX CLASS (LG)
Α. Χρίστου (Κύπρος) Κύπρος 1880-1896: Οι εκδόσεις της βασίλισσας Βικτωρίας
ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΟ
N. Hantzaridis (Γερμανία) Γερμανικό Ράιχ – Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος – Inselpost 1944-45 PH 88
Θ. Αρβανίτης Η προγραμματοσημική περίοδος του Ελληνικού Ταχυδρομείου PH 86
Ν. Καρανικόλας Inselpost – Γερμανικό στρατιωτικό ταχυδρομείο νήσων Αιγαίου 1944-45 PH 85
ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Α. Πάσχος Ταχυδρομικά μονόφυλλα Ελλάδας 1876-1900 PS 83
W. Steinbach (Γερμανία) Ελλάδα – Μεγάλη Κεφαλή Ερμή TR 81
ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΓΥΡΟ
Φιλοτελική Εταιρεία Αθηνών Το γραμματόσημο LI 78
ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Π. Καγκελάρης Τα κυανόχρωμα του Μάφεκιγκ 1900 TR 91
Μ. Κουτσουνάκης Το γερμανικό αυτοκρατορικό ναυτικό στον αποκλεισμό της Κρήτης 1897-98 PH 85
Α. Μανωλούδης Η έκδοση του 1911 – Από τα χαλκογραφικά στα λιθογραφικά TR 83
Γ. Σωτηρόπουλος Οι Σέρβοι στην Κέρκυρα κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο PH 80

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου