12-14 Σεπτεμβρίου 2008
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

ΧΡΥΣΟ
Α. Γαληνός Το άγνωστο Γαλλικό Λεβάν (1915-1923) PH 90
Μ. Μαυρίδης Ολυμπιακοί Αγώνες 1896 TR 90
Μ. Τσιρώνης Η Ολυμπιακή έκδοση του 1906 TR 90
Μ. Τσιρώνης Η τελευταία έκδοση των Μεγάλων Κεφαλών (1880-1885) OF 90
M. Carloni, V. Cercenà (Ιταλία) Storia postale del Dodecaneso LI 90
ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Μ. Τσιρώνης Η Ολυμπιακή έκδοση του 1906 LI 88
Ο. Βλαστός ΕΠΕ Κατάλογος γραμματοσήμων “Vlastos – Ελλάς 2007” LI 87
Σ. Δρόσου Ελληνικά ταχυδρομικά γραφεία εξωτερικού και Κρήτης (1834-1885) PH 86
Μ. Πετραδάκης Το οθωμανικό ταχυδρομικό γραφείο Δωδεκανήσου (1868-1913) PH 85
ΕΠΙΧΡΥΣΟ
V. Benes (Τσεχία) Διάτρητα Τραπέζης της Ελλάδος OF 84
Μ. Πετραδάκης Τα χαρτόσημα της Δωδεκανήσου LI 83
Ο. Βλαστός ΕΠΕ Κατάλογος γραμματοσήμων “Vlastos – Νέες Χώρες 2007” LI 83
Ζ. Ζαφειρακόπουλος Επισημάνσεις κοινωνικής προνοίας Απρίλιος-Σεπτέμβριος 1917 TR 80
ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΓΥΡΟ
Ν. Γκούβερης Η επισήμανση ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922 TR 76
Ο. Βλαστός ΕΠΕ Κατάλογος γραμματοσήμων “Vlastos – Κύπρος 2008” LI 75
ΑΡΓΥΡΟ
Σ. Μπόζοβιτς Αλληλογραφία σχετική με την Ελλάδα που διακινήθηκε με διπλωματικό σάκο OF 74

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου