15-18 Αυγούστου 2018
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΥΣΟ
Α. Χρίστου (Κύπρος) Κύπρος 1880-1896: Οι εκδόσεις της βασίλισσας Βικτωρίας TR 96
ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Α. Καραγιαννίδης (Καναδάς) Οι Ολυμπιακοί του 1896 TR 86
ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΓΥΡΟ
Π. Καγκελάρης Ελληνικές εκδόσεις Θράκης 1920 TR 76
ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Α. Γαληνός Η ταχυδρομική ιστορία της γαλλικής Στρατιάς του Μορέως 1828-1833 PH 91
Μ. Κουτσουνάκης Το γερμανικό ναυτικό στον αποκλεισμό της Κρήτης 1897-98 PH 90

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου