18-21 Σεπτεμβρίου 2008, Bιέννη
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

ΧΡΥΣΟ
Μ. Τσιρώνης Η Ολυμπιακή έκδοση του 1906 LI 90
M. Carloni, V. Cercenà (Ιταλία) Storia postale del Dodecaneso LI 90
ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Φ. Πάσχος Το ταχυδρομείο της πόλης μου Θεσσαλονίκης 1912-1950 YU 88
Α. Καραμήτσος Κατάλογος γραμματοσήμων “Hellas 2008” LI 88
ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΓΥΡΟ
Ν. Γκούβερης Η επισήμανση ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922 TR 75
Ε. Ολύμπιος Θέατρο TH 75
ΑΡΓΥΡΟ
Γ. Σπάρης Ναυτιλιακές σφραγίδες στη Β΄ Ολυμπιακή έκδοση OF 74
ΑΝΟΙΚΤΗ ΤΑΞΗ – ΔΕΝ ΚΡΙΘΗΚΑΝ
Μ. Καϊτατζίδης Ατμοπλοΐα Αιγαίου Π. Μ. Κουρτζή και Σία
Ι. Κολλάρου Ο δισκοβόλος
Γ. Σπάρης Ο πόλεμος του 1897

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου