27-31 Μαΐου 2018, Ιερουσαλήμ
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

WORLD STAMP CHAMPION
Σ. Ανδρεάδης Η συλλογή “Κασσάνδρα” – Η Μεγάλη Κεφαλή του Ερμή (1861-1886)
ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΥΣΟ
Α. Καραγιαννίδης (Καναδάς) Η Μικρή Κεφαλή του Ερμή 1886-1901 TR 95
Γ. Νταής Ελληνικά ταχυδρομικά τέλη 1828-1875 LI 95
ΧΡΥΣΟ
Μ. Μυλωνάκης Ταχυδρομική ιστορία Κρήτης PH 93
ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Α. Καραμήτσος Γ. Κούνδουρου, “Οι αριθμοί ελέγχου και η κατάταξη των Μεγάλων Κεφαλών του Ερμή” LI 88
Α. Καραμήτσος Κατάλογος “Hellas 2018” 3 τόμοι LI 87
Α. Καραμήτσος Κατάλογος “Κύπρος 2017” LI 86

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου