19-26 Φεβρουαρίου 2022, Λονδίνο
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ WSC
W. Bauer (Γερμανία) Εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία και προορισμοί από το 1827 κατά την προγραμματοσημική περίοδο και από το 1861 με ΜΚΕ και μικτή γραμματοσήμανση μέχρι το 1875
ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΥΣΟ
L. Fanchini (Γαλλία) Η παραγωγή και η ταχυδρομική χρήση της Μεγάλης Κεφαλής του Ερμή 1861-1901 TR 96
A. Καραγιαννίδης (Καναδάς) Η Μικρή Κεφαλή του Ερμή 1886-1901 TR 95
ΧΡΥΣΟ
Ε. Δημητριάδης Hellas 2019 LI 90
ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Στέλιος Θεοφίλου (Κύπρος) Πολιτική λογοκρισία Κύπρου 1914-1959 PH 86
Άκης Χρίστου (Κύπρος) Αργυρούν Ιωβηλαίον Γεωργίου E΄ 1935: Αυστραλία TR 85
ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία Φιλοτέλεια τ. 96 (2019) LI 84
Κ. Ταρασουλέας και Σια Ερμής 2019 Κατάλογος Ελλάδας 1861-2018 και Ταχυδρομική Ιστορία LI 83
Α. Κατσιώλης & Α. Βανικιώτης Ελληνικές Βινιέτες (1896-2018) LI 80
ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΓΥΡΟ
Ν. Καρνιαουτάκης Παρατηρήσεις προς την αναγνώριση και κατάταξη των “εύκολων” αξιών της Μεγάλης Κεφαλής Ερμού LI 77
ΕΠΑΡΓΥΡΟ
Ανδριανή-Ευρώπη Χρίστου (Κύπρος) Μια Χριστουγεννιάτικη ιστορία YU 68
ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
L. Fanchini (Γαλλία) Η πρώτη έκδοση του Ρωσικού Ταχυδρομείου Ρεθύμνου (1 Μαΐου 1899) το 1898 TR 86
L. Fanchini (Γαλλία) Το Ταχυδρομείο των ανταρτών του Θερίσου (30 Αυγούστου 1905 – 2 Νοεμβρίου 1905) TR 85

(TR) Traditional Philately, (PH) Postal History, (PS) Postal Stationery, (ΑΕ) Aerophilately, (TH) Thematic Philately, (ΜΑ) Maximaphily, (RE) Revenues, (YU) Youth, (LI) Philatelic Literature, (OC) Open Class, (OF) One Frame