7-13 Οκτωβρίου 2006, Μάλαγα
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

CHAMPIONSHIP CLASS
N. Asimakopulos (ΗΠΑ) Ελλάς: Μεγάλη Κεφαλή Ερμή 1861-1886 TR (Υποψήφιο για το Grand Prix d’Honneur)
LARGE GOLD
W. Bauer (Γερμανία) Αλληλογραφία από και προς την Ελλάδα 1861-1875 PH 95
ΧΡΥΣΟ
Μ. Μαυρίδης Ολυμπιακοί Αγώνες 1896 TR 90
Κ. Χαζάπης Κατοχή PH 90
ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Α. Πάσχος Στρατιωτικά ταχυδρομικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη 1895-1950 PH 89
M. Carloni (Ιταλία) Ταχυδρομική ιστορία Δωδεκανήσου PH 88
Φ. Πάσχος Το ταχυδρομείο της πόλης μου Θεσσαλονίκης 1912-1950 YU 86
Γ. Θωμαρέης Ταχυδρομική ιστορία Θεσσαλονίκης PH 85
ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Γ. Ντογιού Σφραγίδες επί των Ολυμπιακών γραμματοσήμων του 1896-1906 PH 84
Μ. Πετραδάκης Τα χαρτόσημα της Δωδεκανήσου LI 82
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία Θεσσαλονίκης Φιλοτελικά νέα LI 81
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία Φιλοτέλεια LI 80
ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΓΥΡΟ
Π. Καγκελάρης Παγκόσμιο προσκοπικό κίνημα TH 75
ΑΡΓΥΡΟ
Ι. Χαλβατζιδόπουλος Ποδόσφαιρο TH 70
Φ. Κεραμιδόγλου Χαρτόσημα Θράκης 1920-1922 OF 70
ΕΠΑΡΓΥΡΟ
Γ. Σπάρης Η αναμνηστική έκδοση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων του 1896 LI 69
Ν. Μπεργιόπουλος Κατάλογος-Μελέτη ελληνικών ειδικών αναμνηστικών σφραγίδων Ελλάδος 1969-1980 LI 69
Πανελλήνιος Σύλλογος Θεματικού Φιλοτελισμού και Νεότητας Θεματικός φιλοτελιστής LI 68
ΧΑΛΚΟ
Λ. Πετρόπουλος Θεσσαλονίκη και γραμματόσημα LI 61
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία Κατάλογος έκθεσης “Φιλοτέλεια 2005” LI 60

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου