19-25 Ιουνίου 2007, St. Petersburg, Ρωσία
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

CHAMPIONSHIP CLASS
N. Asimakopulos (ΗΠΑ) Ελλάς: Μεγάλη Κεφαλή Ερμή 1861-1886 TR (Υποψήφιο για το Grand Prix d’Honneur)
ΧΡΥΣΟ
Γ. Σπάρης Η αναμνηστική έκδοση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων, Αθήνα 1896 TR 92
ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Μ. Μαυρίδης Ολυμπιακοί Αγώνες 1896 TR 88
Μ. Μυλωνάκης Ταχυδρομική ιστορία Κρήτης PH 88
Φ. Πάσχος Το ταχυδρομείο της πόλης μου Θεσσαλονίκης 1912-1950 YU 88
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία Φιλοτέλεια LI 88
Α. Παπαδόπουλος Τα βρετανικά ταχυδρομεία στο Λεβάν (1857-1923) PH 87
Α. Βιρβίλης Εγχειρίδιο του ελληνικού φιλοτελισμού LI 85
ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Γ. Νταής Οι ταχυδρομικές σφραγίδες της Αθήνας LI 82
ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΓΥΡΟ
Π. Καγκελάρης Το Βασίλειο της Αιγύπτου (1922-1953) TR 78
Π. Καγκελάρης Παγκόσμιο προσκοπικό κίνημα TH 77
ΧΑΛΚΟ
Δ. Σπάρης Οι πρώτες σιδηροδρομικές σφραγίδες της Ελλάδας OF 65

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου