Είναι σε όλους γνωστό, ότι η διάσωση του πολύτιμου υλικού, η νομική σύσταση του Μουσείου και, τελικά, η υλοποίησή του από τους δωρητές της στέγης Νία και Ανδρέα Στράτο οφείλεται στις προσπάθειες και πιέσεις, από προπολεμικά, του οργανωμένου φιλοτελισμού. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία δεν ανέδειξαν αυτόν τον καλλιτεχνικό και πολιτισμικό πλούτο, όπως κάνει κάθε αντίστοιχο μουσείο σε όλο τον κόσμο, και αρκέστηκαν απλά στην ασφαλή διαφύλαξή του. Η μόνη φορά που το Μουσείο άνοιξε τις πύλες στο κοινό ήταν η έκθεση που διοργανώθηκε πέρσι στο Ζάππειο, με την ευκαιρία του εορτασμού των 150 χρόνων από την έκδοση του πρώτου ελληνικού γραμματοσήμου.

Με την πρόθεση της κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ, αποφασίστηκε η υπαγωγή του Μουσείου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Μεταφορών με τη σύσταση ιδιαίτερης Υπηρεσίας. Η ανάγνωση του σχετικού νόμου και των προβλέψεών του δίδει το δικαίωμα αισιοδοξίας για την αποκατάσταση του ρόλου ενός σύγχρονου κέντρου έρευνας, μελέτης και ορθής διαχείρισης και προβολής του πολιτιστικού υλικού.

Η ονομασία “Φιλοτελικό και Ταχυδρομικό Μουσείο” με πρόταξη της λέξης “Φιλοτελικό”, σε αντίθεση με το παρελθόν, αντικατοπτρίζει μια νέα αντιμετώπιση του θεσμού. Αυτό διαφαίνεται εναργέστατα στη συγκρότηση των επιμέρους υπηρεσιών του Μουσείου.

Ο οργανωμένος φιλοτελισμός ελπίζει ότι το νέο σχήμα, με τη σε βάθος χρόνου υλοποίησή του, θα αναδείξει στο ακέραιο τον ελληνικό φιλοτελικό και καλλιτεχνικό πλούτο που έχει μέχρι σήμερα διασωθεί και θέτει εθελοντικά τη συσσωρευμένη γνώση του στη διάθεση του υπεύθυνου φορέα.