Εκατό και πλέον εκθέματα στην τάξη της Φιλοτελικής Φιλολογίας, στα οποία περιλαμβάνονται βιβλία, κατάλογοι και περιοδικά, έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στη NOTOS 2015, τη μεγάλη διεθνή έκθεση του Νοεμβρίου. Τα εκθέματα αυτά προέρχονται κυρίως από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, χωρίς όμως να υστερούν και οι εκτός Νότου συμμετοχές. Πρόκειται για πολύ σημαντική συγκομιδή, η οποία οφείλεται σε συνδυασμό εξαιρετικών επιλογών εκ μέρους των οργανωτών:

(α) στα ιδιαίτερα χαμηλά τέλη συμμετοχής των 20 ευρώ ανά έκθεμα, συγκρινόμενα με τα 75 της London 2015, τα 88 της New York 2016, ή τα 60 της Finlandia 2017,

(β) στη μείωση της συνήθους απαίτησης των δύο αντιγράφων από κάθε έκθεμα σε ένα, ιδιαίτερα ισχυρό κίνητρο για συμμετοχή μεγάλων και ακριβών εκδόσεων,

(γ) στην εξασφάλιση της αιγίδας της AIJP, της Διεθνούς Ένωσης Φιλοτελικών Δημοσιογράφων, διεθνούς θεματοφύλακα της Φιλοτελικής Φιλολογίας και

(δ) στην ισότιμη προβολή της Φιλοτελικής Φιλολογίας σε σχέση με τις άλλες εκθεσιακές τάξεις, γεγονός το οποίο δεν είναι πάντοτε σύνηθες σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση λοιπόν στη Φιλοτελική Φιλολογία, που ενσαρκώνει την εξέλιξη της φιλοτελικής έρευνας και τη διασπορά της φιλοτελικής γνώσης, με άλλα λόγια τη ζωοδόχο πηγή του φιλοτελισμού.