Η διδακτορική διατριβή της Μυρσίνης Βαρδοπούλου, σχετική με την ιδεολογική και αισθητική προσέγγιση του ελληνικού γραμματοσήμου, ανέπτυξε πολύ ενδιαφέροντα θέματα που, εδώ στην Ελλάδα, οι φιλοτελικοί ερευνητές έχουν αναδείξει μόνο ευκαιριακά και αποσπασματικά. Τα ζητήματα σχετικά με την επιλογή των θεμάτων και των απεικονίσεων, την επιλογή των καλλιτεχνών και των τυπογραφείων, τη σχέση ή/και την εξάρτησή τους από την αναθέτουσα αρχή και κατ’ επέκταση από την πολιτική εξουσία, τις εικαστικές φόρμες, το σχήμα, το μέγεθος, την ονομαστική αξία, την προσδοκώμενη ανταπόκριση από το καταναλωτικό κοινό και πολλά άλλα αποτελούν όλα πτυχές πρωτογενούς φιλοτελικής έρευνας.

Η νέα διδάκτωρ, επί είκοσι και πλέον χρόνια στην πρώτη γραμμή του καλλιτεχνικού γραφείου των Ελληνικών Ταχυδρομείων, συνδύασε με τον καλύτερο τρόπο τις εικαστικές, ερευνητικές και φιλοσοφικές ανησυχίες της και μας παρέδωσε μια εξαιρετικά πρωτότυπη εργασία, κόσμημα για κάθε φιλοτελική βιβλιοθήκη. Ευχή μας, η εργασία αυτή να αποτελέσει έναυσμα για παλαιούς και νέους μελετητές. Αν, μάλιστα, η υπό μελέτη περίοδος δεν περιορισθεί στην πρώτη εκατονταετία της ζωής του γραμματοσήμου όπως στη συγκεκριμένη διατριβή, αλλά επεκταθεί μέχρις τις μέρες μας, τότε το γενικότερο ενδιαφέρον ίσως είναι μεγαλύτερο, αφού το προς μελέτη διαθέσιμο υλικό είναι ασφαλώς πολλαπλάσιο.