Ε.Φ.Ε. 94 χρόνια ζωής. Στα πρώτα 47, κατατέθηκαν πέντε τροποποιήσεις καταστατικού: 1929, 1933, 1938, 1947 και 1971. Στα επόμενα 47, θα κατατεθεί η έκτη, αυτή που εγκρίθηκε από τη φετινή Γενική Συνέλευση. Η αργοπορία μπορεί να ερμηνευθεί με δύο τρόπους: (α) αδυναμία, απουσία στελεχιακού δυναμικού να αναλάβει το έργο ή (β) απόλυτη επάρκεια του ισχύοντος καταστατικού, άρα καμία ιδιαίτερη ανάγκη τροποποίησης.

Είτε έτσι, είτε αλλιώς, η τελευταία τροποποίηση είναι γεγονός. Το νέο κείμενο συμβαδίζει με την εποχή, έχει απαλείψει αχρείαστους δεσμούς με το παρελθόν και στρέφεται στο μέλλον. Σημεία του που ξεχωρίζουν είναι:

● Η Ε.Φ.Ε. ορίζεται ως “επιστημονικό, πολιτιστικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο”, στους δε σκοπούς της, ανάμεσα σε άλλους, τονίζεται: “Η μελέτη, έρευνα, διάσωση και ανάδειξη του ελληνικού γραμματοσήμου και της ταχυδρομικής ιστορίας στον ελλαδικό και ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, ως στοιχείων της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς”.

● Καταργείται η διάκριση μεταξύ τακτικών, αντεπιστελλόντων και παρέδρων μελών. Όλα τα μέλη είναι πλέον απολύτως ισότιμα, ασχέτως εθνικότητας, επαγγέλματος ή τόπου διαμονής. Σε μελλοντικές Γενικές Συνελεύσεις προβλέπεται να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής των μελών με επιστολική ή και με ηλεκτρονική ψήφο.

● Το Δ.Σ. από δωδεκαμελές γίνεται εννεαμελές. Προβλέπονται μόνο τέσσερις καταστατικές θέσεις: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Οικονομικός Διαχειριστής. Οι υπόλοιπες πέντε θα καθορίζονται από το Δ.Σ., αναλόγως των κατά καιρούς απαιτήσεων. Επίσης, προβλέπεται και η τηλεδιάσκεψη στις συνεδριάσεις του.

Η Ε.Φ.Ε. εκσυγχρονίζεται διαρκώς. Το οφείλει στα μέλη της. Το οφείλει στην ιστορία της.