Μια μάλλον ασυνήθιστη έκθεση πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Σαρασότα των ΗΠΑ τον προσεχή Ιανουάριο. Θα μπορούσε να την αποκαλέσει κανείς και πρωτότυπη, αν δεν είχε διεξαχθεί ήδη δύο φορές εκεί από την τοπική φιλοτελική εταιρεία. Πού ακριβώς έγκειται η πρωτοτυπία; Η έκθεση αποκαλείται Έκθεση Φιλοτελικής Φιλολογίας “Articles Only”, δηλαδή έκθεση «αποκλειστικά άρθρων», περιορισμένου μεγέθους.

Καλούνται λοιπόν οι εκθέτες να στείλουν σε ψηφιακή μορφή δημοσιευμένα άρθρα τους κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, όχι μεγαλύτερα των 8.000 λέξεων. Τα άρθρα πρέπει να είναι γραμμένα στα αγγλικά διότι, όπως αναφέρεται στις οδηγίες, σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δίκαιη η κρίση, επομένως δεν θα γίνονται δεκτά. Δίγλωσσα άρθρα επιτρέπονται. Ήδη στον ιστότοπο της έκθεσης (www.sarasotastampclub.com) έχουν αναρτηθεί οι πρώτες συμμετοχές, οι οποίες είναι και πολυάριθμες και πολύ αξιόλογες, παρά το γεγονός ότι η προθεσμία των αιτήσεων συμμετοχής είναι ακόμη πολύ μακριά: 1 Δεκεμβρίου.

Να μια εξαιρετική ιδέα που, αφού προσαρμοσθεί στα δικά μας δεδομένα, μπορεί σχετικά εύκολα και ανέξοδα να μετουσιωθεί σε μια κατ’ έτος ή ανά διετία ελκυστική φιλοτελική εκδήλωση.