Ένας νέος επικαιροποιημένος κατάλογος διεθνών κριτών, διαπιστευμένων από την Παγκόσμια Ομοσπονδία (FIP) δημοσιεύθηκε μόλις πριν λίγες μέρες στον ιστότοπό της. Καμπανάκι που χτύπησε για όλους μας αποτελεί το γεγονός ότι τα πέντε ονόματα των Ελλήνων εκπροσώπων μας του 2015, αφενός λόγω των απωλειών (Τσιρώνης, Ζαφειρακόπουλος) και αφετέρου μιας επιβεβλημένης μετάταξης στην τάξη των επιτίμων (Βιρβίλης), περιορίστηκαν σε μόλις δύο το 2021 (Θωμαρέης, Γαληνός).

Η διαδικασία της διαπίστευσης ενός κριτή από τη FIP, εκτός του ότι είναι χρονοβόρα, προϋποθέτει αρκετά και σοβαρά τυπικά προσόντα. Κυρίως όμως απαιτεί πρόσφορο «φιλοτελικό κλίμα» στη χώρα προέλευσης του επίδοξου διεθνούς κριτή: εκπαίδευση, εκθέσεις, συμπόσια, σεμινάρια κτλ.

Τα προηγούμενα αναφέρθηκαν με σκοπό να εστιάσουμε στο κατά γενική ομολογία μαραμένο φιλοτελικό κλίμα. Κατά τα τελευταία χρόνια, χάρη στις προσπάθειες των ΦΕ Αθηνών και Δωδεκανήσου το 2017 και το 2018 αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκαν δύο πολύ ωραίες εκθέσεις. Όμως, άλλες εκδηλώσεις εκπαίδευσης, συμπόσια ή σεμινάρια δεν διεξήχθησαν καθόλου. Κάποιες παρουσιάσεις συλλογών ή φιλοτελικών θεμάτων στα εντευκτήρια ή μέσω τηλεδιάσκεψης -μάλλον μόνο από την ΕΦΕ κατά την περίοδο του εγκλεισμού- δεν φαίνεται να είναι αρκετές για να δραστηριοποιηθούμε στον βαθμό που το οφείλουμε ως σωματεία στα μέλη μας.

Χρειαζόμαστε πρωτοβουλίες και συνεργασίες. Το δωδεκάμηνο του κωρονοϊού άλλαξε πολλές από τις συνήθειές μας. Οι λύσεις βρέθηκαν σχεδόν για τα πάντα. Ας τις βρούμε επομένως για να βελτιώσουμε και το σημερινό φιλοτελικό κλίμα.