2-11 Αυγούστου 2002, Σεούλ
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

ΧΡΥΣΟ
Άγις Παπαδόπουλος Μικρή Κεφαλή Ερμή TR
ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Ι. Κούνδουρος Οι αριθμοί ελέγχου και η κατάταξη των γραμματοσήμων της Μεγάλης Κεφαλής LI
ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Γ. Νταής Οι ταχυδρομικές σφραγίδες της Αθήνας LI
ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΓΥΡΟ
Ε. Ολύμπιος Θέατρο TH 75
Ζ. Ζαφειρακόπουλος Επισημάνσεις κοινωνικής πρόνοιας Απρίλιος-Σεπτέμβριος 1917 YU
Φιλοτελική Εταιρεία Λέσβου Φιλοτελική Λέσβος LI
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία Φιλοτέλεια LI
ΑΡΓΥΡΟ
Ι. Χαλβατζιδόπουλος Ποδόσφαιρο TH 70
Χ. Κορδάτος Ελληνική μυθολογία TH 70
Θ. Ζαφειρακόπουλος Ελλάδα 1830-1967 ταχυδρομική ιστορία YU
Ζ. Ζαφειρακόπουλος Ελλάδα και αναβίωση Ολυμπιακών Αγώνων YU
Ο. Βλαστός ΕΠΕ Κατάλογος γραμματοσήμων “Βλαστός – Κύπρος 2003” LI

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου