20-27 Ιουνίου 2008, Βουκουρέστι, Ρουμανία
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

CHAMPIONSHIP CLASS
N. Asimakopulos (ΗΠΑ) Ελλάς: Μεγάλη κεφαλή Ερμή 1861-1886 TR
ΧΡΥΣΟ
Γ. Σπάρης Η αναμνηστική έκδοση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων, Αθήνα 1896 TR 93
Κ. Χαζάπης Κατοχή PH 92
Σ. Μπόζοβιτς Κρατούμενοι στρατοπέδων σε σχέση με την Ελλάδα (1940-1947) PH 91
C. Politis (ΗΠΑ) Αλληλογραφία με ζέππελιν από και προς την Ελλάδα AE 90
R. Wightman (Ελβετία) Ταχυδρομική ιστορία των νησιών του Βορείου Αιγαίου PH 90
ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΟ
G. Constantourakis (Καναδάς) Ιστορία της μαξιμαφιλίας MA 89
F. Kalocsai (Ουγγαρία) Ελληνικές Ολυμπιακές εκδόσεις 1896-1906 TR 89
Α. Γαληνός Το άγνωστο Γαλλικό Λεβάν (1915-1923) PH 88
Α. Παπαδόπουλος Τα βρετανικά ταχυδρομεία στο Λεβάν (1857-1923) PH 88
Γ. Θωμαρέης Ταχυδρομική ιστορία Θεσσαλονίκης PH 87
Σ. Δρόσου Ελληνικά ταχυδρομικά γραφεία εξωτερικού και Κρήτης (1834-1885) PH 86
Π. Καγκελάρης Το βασίλειο της Αιγύπτου (1922-1953) TR 85
Μ. Πετραδάκης Το οθωμανικό ταχυδρομείο της Δωδεκανήσου (1868-1913) PH 85
N. Asimakopulos (ΗΠΑ) The first Greek stamp LI 85
Μ. Τσιρώνης Η Ολυμπιακή έκδοση του 1906 LI 85
ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Χ. Αγοραστός Χαρτόσημα Ανατολικής Ρωμυλίας OF 87
Φ. Κεραμιδόγλου Χαρτόσημα Θράκης (1920-1922) OF 86
Μ. Πετραδάκης Τα χαρτόσημα της Δωδεκανήσου LI 84
Α. Καραμήτσος Κατάλογος γραμματοσήμων “Hellas 2008” LI 83
Σ. Δρόσου Ιταλική κατοχή Ανατολικής Κρήτης, πολιτικό ταχυδρομείο στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο OF 83
Γ. Νταής Ελληνικές ταχυδρομικές σφραγίδες (1833-1835) OF 83
Φ. Πάσχος Το ταχυδρομείο της πόλης μου Θεσσαλονίκης (1912-1950) YU 83
Δ. Σπάρης Οι πρώτες σιδηροδρομικές σφραγίδες της Ελλάδας OF 81
ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΓΥΡΟ
Π. Καγκελάρης Παγκόσμιο προσκοπικό κίνημα TH 78
Ι. Χαλβατζιδόπουλος Το ποδόσφαιρο TH 75
ΕΠΑΡΓΥΡΟ
Λ. Πετρόπουλος Ιστορία της Θεσσαλονίκης LI 66
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία Θεσσαλονίκης Φιλοτελικά νέα LI 66

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου