6-10 Μαΐου 2009, Έσεν, Γερμανία
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

ΧΡΥΣΟ
W. Bauer (Γερμανία) Προορισμοί και μικτή γραμματοσήμανση με Μεγάλες Κεφαλές PH 93
Μ. Μαυρίδης Ολυμπιακοί Αγώνες 1896 TR 92
ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΟ
G. Rhensius (Γερμανία) Κρήτη – Από την Ενετοκρατία στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο PH 88
Α. Σαββόπουλος Η τριπλή κατοχή της Ελλάδας PH 86
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία Φιλοτέλεια LI 85
ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Ζ. Ζαφειρακόπουλος Επισημάνσεις κοινωνικής προνοίας Απρίλιος-Σεπτέμβριος 1917 TR 83
Θ. Παπαηλιού Η εξέλιξη της αγροτικής ταχυδρομικής υπηρεσίας στην Ελλάδα PH 83
ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΓΥΡΟ
Φιλοτελική Εταιρεία Πατρών Φάρος του φιλοτελιστή LI 78
ΑΡΓΥΡΟ
Ε. Ολύμπιος Θέατρο TH 73
ΕΠΑΡΓΥΡΟ
Λ. Πετρόπουλος Θεσσαλονίκη και γραμματόσημα LI 66
Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία Θεσσαλονίκης Φιλοτελικά νέα LI 66

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου