29-31 Οκτωβρίου 2010, Ρώμη
Βραβεύσεις εκθεμάτων μελών ΕΦΕ ή άλλων ελληνικού ενδιαφέροντος

ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΥΣΟ
Μ. Πετραδάκης Τα χαρτόσημα της Δωδεκανήσου (60 φύλλα) RE 91
ΧΡΥΣΟ
Ν. Γκούβερης Η επισήμανση ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922 TR 85
ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΧΡΥΣΟ Εθνικοί ύμνοι και πατριωτικά τραγούδια TH 83
Α. Μανωλούδης Η λιθογραφική έκδοση 1912-1938 TR 83
ΕΠΙΧΡΥΣΟ
Ι. Χαλβατζιδόπουλος Ποδόσφαιρο TH 77
Α. Απέργης Ποδήλατο: Ένας γνωστός-άγνωστος φίλος TH 76
ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΓΥΡΟ
Ε. Ολύμπιος Θέατρο TH 72

(TR) Παραδοσιακός Φιλοτελισμός, (PH) Ταχ. Ιστορία, (PS) Μονόφυλλα, (ΑΕ) Αεροφιλοτελισμός, (TH) Θεματικός Φιλοτελισμός, (ΜΑ) Μαξιμαφιλία, (RE) Χαρτόσημα, (YU) Νεότητας, (LI) Φιλοτελική Φιλολογία, (OC) Ανοικτή Τάξη, (OF) Ενός Πλαισίου