1. Με σκοπό την αναγνώριση της προσφοράς και την ηθική επιβράβευση φυσικών ή νομικών προσώπων με εξέχουσα φιλοτελική δραστηριότητα κατά το παρελθόν, η Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία καθιερώνει ειδικό Μετάλλιο, το οποίο απονέμει τιμητικά κάθε χρόνο.

2. Το Μετάλλιο φέρει παράσταση της Κεφαλής του Ερμή και τις λέξεις “Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία”. Στο πίσω μέρος χαράσσεται το όνομα του τιμωμένου, η αιτιολογία και η χρονολογία της απονομής.

3. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα των υποψήφιων, που λαμβάνονται υπόψη, είναι:

Α. Διακεκριμένη προσφορά προς την Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία, λ.χ. πολύτιμη μακροχρόνια υπηρεσία, δωρεές.

Β. Σημαντική προσφορά προς τον ελληνικό φιλοτελισμό, λ.χ. δωρεές, συμμετοχή πάνω από είκοσι χρόνια σε διεθνείς φιλοτελικές εκθέσεις, εκπαιδευτική φιλοτελική δραστηριότητα, οργάνωση φιλοτελικών εκθέσεων, συνεχής δραστηριότητα 50 χρόνων για τις Ελληνικές Φιλοτελικές Εταιρείες και 25 χρόνων για τις Ελληνικές Φιλοτελικές Εταιρείες του εξωτερικού.

Γ. Σημαντική προβολή και διάδοση του ελληνικού γραμματοσήμου, λ.χ. συμμετοχή στη Διακεκριμένη Τάξη σε διεθνείς εκθέσεις F.I.P. με ελληνικές συλλογές, συγγραφή μελετών διεθνούς ακτινοβολίας για τον ελληνικό φιλοτελισμό.

4. Η μόνιμη εισηγητική επιτροπή απονομής του Μεταλλίου αποτελείται από τους τέως Προέδρους, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα της Εταιρείας, η οποία επιλέγει και τους υποψηφίους. Η επιτροπή σε ειδική συνεδρίαση ερευνά τη δράση των υποψηφίων, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 3, και εισηγείται με αιτιολογημένη απόφαση τις σχετικές απονομές στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, που δύναται να προτείνει και αυτό υποψήφιους με αιτιολογημένη απόφαση, σε ειδική συνεδρίαση απονέμει το Μετάλλιο ορίζοντας τον αριθμό των τιμωμένων κάθε φορά.

5. Η απονομή γίνεται σε ειδική τελετή κατά προτίμηση με την ευκαιρία Πανελλήνιας ή Εθνικής Φιλοτελικής Έκθεσης υπό την αιγίδα της Ε.Φ.Ο.

6. Η Τιμητική Διάκριση προς τους θανόντες απονέμεται με την αναγραφή του ονόματός τους στον επίσημο πίνακα, ο οποίος συμπληρώνεται κάθε χρόνο.

7. Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε. της 10ης Οκτωβρίου 1984 και τίθεται σε ισχύ από το 1984.


[Το άρθρο 4 τροποποιήθηκε στις 29.6.2005]