1. Με σκοπό την προαγωγή της φιλοτελικής γνώσης, η Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία, σε εκτέλεση του ψηφίσματος της 15ης Φεβρουαρίου 1983, έχει καθιερώσει ετήσιο βραβείο, στη μνήμη του ιδρυτή του περιοδικού “Φιλοτέλεια”, Στέφανου Μακρυμίχαλου.

2. Το βραβείο του έτους απονέμεται στο συγγραφέα του καλύτερου πρωτότυπου άρθρου, του οποίου η δημοσίευση έχει ολοκληρωθεί το έτος αυτό στο περιοδικό “Φιλοτέλεια”.

3. Για την επιλογή του καλύτερου άρθρου, πραγματοποιείται ψηφοφορία, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα μέλη της Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρείας.

4. Η κατ’ έτος προκήρυξη του βραβείου, η γνωστοποίηση των υποψηφιοτήτων και η διαδικασία της ψηφοφορίας αποτελούν ευθύνη της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού.

5. Η απονομή πραγματοποιείται στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

6. Ο παρών κανονισμός αντικαθιστά τον προηγούμενο του Ιανουαρίου 1985.

Απρίλιος 2011